S.C AUTOTOTAL S.R.L, cu sediul in Bucuresti, e-mail: proiect@autototal.ro anunta selectia de FORMATORI  in vederea sustinerii de sesiuni de formare profesionala in cadrul a 2 proiecte finantate din FSE prin POCU, obiectiv specific 3.8 – Romania profesionala – Resurse Umane Competitive, dupa cum urmeaza:

S.C AUTOTOTAL S.R.L, cu sediul in Bucuresti,  e-mail: proiect@autototal.ro anunta selectia de FORMATORI COMPETENTE ANTREPRENORIALE in vederea sustinerii de sesiuni de formare profesionala in cadrul a 2 proiecte finantate din FSE prin POCU, obiectiv specific 3.8 – Romania profesionala – Resurse Umane Competitive, dupa cum urmeaza:

Candidatul ideal / Cerinţe pentru ocuparea postului

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență;
 • Certificat formator – curs autorizat de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari
 • Certificat Competente Antreprenoriale/ alte studii in domeniu/experienta antreprenoriala
 • Experiență specifica demonstrabila cu documente suport (CIM, Adeverinte etc) în domeniul vizat si/sau ca formator – minimum 5 ani;
 • experienta in derularea de sesiuni de formare profesionala a adultilor in cadrul unor proiecte finantate din fonduri europene reprezinta un avantaj
 • corectitudine, receptivitate, orientare către nou, flexibilitate şi creativitate;
 • atitudine pozitivă şi abilităţi de a se mobiliza şi de a-i mobiliza pe alţii
 • foarte bune abilitati de comunicare scrisa si orala
 • cunostinte solide ale cadrului legal privind organizarea formarii profesionala a adultilor
 • operare PC: Word, Excel, Power Point, internet.

 

Descrierea job-ului / Responsabilitati:

 • Livrarea sesiunilor de formare de Competente antreprenoriale – activitate teoretica si practica
 • Elaborare exercitii/teste pentru evaluarea pe parcurs
 • Realizarea evaluarii pe parcurs a cursantilor.
 • Completare condică de curs;
 • Verificare si contrasemnare liste de prezenta si liste de masa (catering)
 • Stabilirea, impreuna cu Expertul coordonare formare profesionala a testelor de examinare in vederea absolvirii.
 • Stabilire teme proiect absolvire (lucrari practice)
 • Acorda asistenta cursantilor in vederea realizarii lucrarilor practice (Planul de afaceri)
 • Participare la examenul de absolvire
 • Aranjarea salii de curs, pregatirea documentelor de lucru (exercitii, suporturi de curs, ecusoane cursanti, liste prezenta, liste catering, preluarea unor documente de la cursanti, imprimare subiecte verificare etc)
 • Participare la întâlnirile de lucru specifice in cadrul proiectului;
 • Raportare constantă cu privire la evoluția/ problemele identificate pe parcursul sesiunilor de curs Expertului coordonare formare profesionala;
 • Pastrarea cu grija a documentelor specifice activității de formare profesională si predarea acestora Expertului coordonator formare profesionala
 • întocmirea fișei de pontaj și a raportului de activitate în conformitate cu prevederile AMPOCU

Job-ul este project-based – curs de 40 ore, 8 ore/zi

Numar sesiuni de formare: 12 sesiuni de formare, cu 2 formatori/sesiune

Cursurile vor avea loc localitati  din regiunile Centru, Sud-Vest Oltenia, Vest si Nord-Vest in perioada octombrie 2018 – aprilie 2019.

Se ofera salariu motivant, cazare, diurna si cheltuieli de transport din localitatea de resedinta in localitatea de desfasurare a cursului.

Termen limita: 15 septembrie 2018

Candidatii care intrunesc conditiile de mai sus vor transmite cv-ul in format europass  si documentele suport (documente studii, CIM, adeverinte, recomandari etc) la adresele de e-mail narcisa.prodan@autototal.ro si/sau  proiect@autototal.ro; in cazul in care fisierele sunt prea mari si nu se pot transmite pe e-mail, acestea se vor transmite prin intermediul wetransfer.com

Posturile se vor ocupa pe masura ce se vor primi candidaturi eligibile

S.C AUTOTOTAL S.R.L, cu sediul in Bucuresti,  e-mail: proiect@autototal.ro anunta selectia de FORMATORI in vederea sustinerii de sesiuni de formare profesionala in cadrul a 2 proiecte finantate din FSE prin POCU, obiectiv specific 3.8 – Romania profesionala – Resurse Umane Competitive, dupa cum urmeaza:

Management financiar; Managementul inovării – noutăți în domeniul auto; Competențe juridice pentru antreprenori; Management de operațiuni/produs; Marketing; Managementul vânzărilor; Managementul relațiilor cu clienții; Managementul riscurilor; Managementul securității și sănătății în muncă; Managementul calității; Anticipare nevoi viitoare de competențe în domeniul auto – de formare a personalului din service-uri și distribuitori componente; Metode inovatoare de organizare a muncii, inclusiv în vederea inserției profesionale a persoanelor defavorizate; Promovarea egalității de șanse și de combatere a discriminării la locul de munca; Managementul deșeurilor.

Candidatul ideal / Cerinţe pentru ocuparea postului

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență;
 • Certificat formator – curs autorizat de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari
 • Certificat cursuri autorizate in domeniul respectiv/ alte studii in domeniu/experienta in domeniul vizat
 • Experiență specifica demonstrabila cu documente suport (CIM, Adeverinte etc) în domeniul vizat si/sau ca formator – minimum 5 ani;
 • experienta in derularea de sesiuni de formare profesionala a adultilor in cadrul unor proiecte finantate din fonduri europene reprezinta un avantaj
 • corectitudine, receptivitate, orientare către nou, flexibilitate şi creativitate;
 • atitudine pozitivă şi abilităţi de a se mobiliza şi de a-i mobiliza pe alţii
 • foarte bune abilitati de comunicare scrisa si orala
 • cunostinte solide ale cadrului legal privind organizarea formarii profesionala a adultilor
 • operare PC: Word, Excel, Power Point, internet.

Descrierea job-ului / Responsabilitati:

 • Livrarea sesiunilor de formare – activitate teoretica si practica
 • Elaborare exercitii/teste pentru evaluarea pe parcurs
 • Realizarea evaluarii pe parcurs a cursantilor.
 • Verificare si contrasemnare liste de prezenta si liste de masa (catering)
 • Stabilirea, impreuna cu Expertul coordonare formare profesionala a testelor de examinare in vederea absolvirii.
 • Participare la examenul de absolvire
 • Aranjarea salii de curs, pregatirea documentelor de lucru (exercitii, suporturi de curs, ecusoane cursanti, liste prezenta, liste catering, preluarea unor documente de la cursanti, imprimare subiecte verificare etc)
 • Participare la întâlnirile de lucru specifice in cadrul proiectului;
 • Raportare constantă cu privire la evoluția/ problemele identificate pe parcursul sesiunilor de curs Expertului coordonare formare profesionala;
 • Pastrarea cu grija a documentelor specifice activității de formare profesională si predarea acestora Expertului coordonator formare profesionala
 • întocmirea fișei de pontaj și a raportului de activitate în conformitate cu prevederile AMPOCU

Job-ul este project-based – cursuri de week-end (vineri-duminica)

Numar sesiuni de formare: 76 sesiuni de formare

Cursurile vor avea loc localitati  din regiunile Centru, Sud-Vest Oltenia, Vest si Nord-Vest in perioada octombrie 2018 – aprilie 2019.

Se ofera salariu motivant (pentru 40 de ore), cazare, diurna si cheltuieli de transport din localitatea de resedinta in localitatea de desfasurare a cursului.

Termen limita: 15 septembrie 2018

Candidatii care intrunesc conditiile de mai sus vor transmite cv-ul in format europass  si documentele suport (documente studii, CIM, adeverinte, recomandari etc) la adresele de e-mail narcisa.prodan@autototal.ro si/sau  proiect@autototal.ro; in cazul in care fisierele sunt prea mari si nu se pot transmite pe e-mail, acestea se vor transmite prin intermediul wetransfer.com.

Posturile se vor ocupa pe masura ce se vor primi candidaturi eligibile.

S.C AUTOTOTAL S.R.L, cu sediul in Bucuresti,  e-mail: proiect@autototal.ro anunta selectia de FORMATORI/FACILITATORI ON-LINE in vederea sustinerii de sesiuni de formare profesionala te tip e-learning  in cadrul a 2 proiecte finantate din FSE prin POCU, obiectiv specific 3.8 – Romania profesionala – Resurse Umane Competitive, dupa cum urmeaza:

Competențe Antreprenoriale, Competențe digitale; Curs specializare pentru Ocupația Inspector/Referent Resurse Umane, Management financiar; Managementul inovării – noutăți în domeniul auto; Competențe juridice pentru antreprenori; Management de operațiuni/produs; Marketing; Managementul vânzărilor; Managementul relațiilor cu clienții; Managementul riscurilor; Managementul securității și sănătății în muncă; Managementul calității; Anticipare nevoi viitoare de competențe în domeniul auto – de formare a personalului din service-uri și distribuitori componente; Metode inovatoare de organizare a muncii, inclusiv în vederea inserției profesionale a persoanelor defavorizate; Promovarea egalității de șanse și de combatere a discriminării la locul de munca; Managementul deșeurilor.

Candidatul ideal / Cerinţe pentru ocuparea postului

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență;
 • Certificat formator – curs autorizat de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari
 • Cursuri de formare/experienta in minimum 4 dintre domeniile vizate
 • Experiență specifica demonstrabila cu documente suport (CIM, Adeverinte etc) în domeniile vizate si/sau ca formator – minimum 3 ani;
 • Experienta in doua sau mai multe domenii vizate reprezinta un avantaj
 • experienta in derularea de sesiuni de formare profesionala a adultilor in cadrul unor proiecte finantate din fonduri europene reprezinta un avantaj (formare la sala de curs sau on-line)
 • corectitudine, receptivitate, orientare către nou, flexibilitate şi creativitate;
 • atitudine pozitivă şi abilităţi de a se mobiliza şi de a-i mobiliza pe alţii
 • foarte bune abilitati de comunicare scrisa si orala
 • cunostinte avansate operare PC: Word, Excel, Power Point, internet.

Descrierea job-ului / Responsabilitati:

 • Livreaza/faciliteaza sesiunile de formare profesionala de tip e-learning
 • Asistenta on-line cursantilor, la cererea acestora
 • Mobilizarea cursantilor online in vederea finalizarii modulelor de formare
 • Realizarea evaluarii pe parcurs a cursantilor.
 • Sesiuni on-line, prin intermediul platformei e-learning sau prin Skype, cu toti cursantii participanti la sesiunile de formare antreprenoriala, in vederea acordarii suportului necesar realizarii lucrarii practice (Planul de afaceri)
 • Inregistrarea sesiunilor de formare/facilitare realizate prin Skype
 • Intocmire, impreuna cu Expertul coordonare formare si coaching a testelor de examinare in vederea absolvirii
 • Participare la întâlnirile de lucru specifice in cadrul proiectului;
 • Raportare constantă cu privire la evoluția/ problemele identificate pe parcursul sesiunilor de curs Expertului coordonare formare si coaching;
 • întocmirea fișei de pontaj și a raportului de activitate în conformitate cu prevederile AMPOCU

Job-ul este part-time, pe o durata de 8 luni

Numar domenii  de formare: 17

Cursurile vor avea loc pentru cursanti din localitati  din regiunile Centru, Sud-Vest Oltenia, Vest si Nord-Vest in perioada octombrie 2018 – aprilie 2019.

Termen limita: 15 septembrie 2018

Candidatii care intrunesc conditiile de mai sus vor transmite cv-ul in format europass  si documentele suport (documente studii, CIM, adeverinte, recomandari etc) la adresele de e-mail narcisa.prodan@autototal.ro si/sau  proiect@autototal.ro; in cazul in care fisierele sunt prea mari si nu se pot transmite pe e-mail, acestea se vor transmite prin intermediul wetransfer.com .

Posturile se vor ocupa pe masura ce se vor primi candidaturi eligibile.

S.C AUTOTOTAL S.R.L, cu sediul in Bucuresti,  e-mail: proiect@autototal.ro anunta selectia de FORMATORI INSPECTOR/REFERENT RESURSE UMANE in vederea sustinerii de sesiuni de formare profesionala in cadrul a 2 proiecte finantate din FSE prin POCU, obiectiv specific 3.8 – Romania profesionala – Resurse Umane Competitive, dupa cum urmeaza:

Candidatul ideal / Cerinţe pentru ocuparea postului

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență;
 • Certificat formator – curs autorizat de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari
 • Certificat Inspector/referent Resurse Umane/alte studii in domeniu/experienta si conostinte legislatia muncii
 • Experiență specifica demonstrabila cu documente suport (CIM, Adeverinte etc) în domeniul vizat si/sau ca formator – minimum 5 ani;
 • experienta in derularea de sesiuni de formare profesionala a adultilor in cadrul unor proiecte finantate din fonduri europene reprezinta un avantaj
 • corectitudine, receptivitate, orientare către nou, flexibilitate şi creativitate;
 • atitudine pozitivă şi abilităţi de a se mobiliza şi de a-i mobiliza pe alţii
 • foarte bune abilitati de comunicare scrisa si orala
 • cunostinte solide ale cadrului legal privind organizarea formarii profesionala a adultilor
 • operare PC: Word, Excel, Power Point, internet.

Descrierea job-ului / Responsabilitati:

 • Livrarea sesiunilor de formare de Inspector/referent Resurse Umane – activitate teoretica si practica
 • Elaborare exercitii/teste pentru evaluarea pe parcurs
 • Realizarea evaluarii pe parcurs a cursantilor.
 • Completare condică de curs;
 • Verificare si contrasemnare liste de prezenta si liste de masa (catering)
 • Stabilirea, impreuna cu Expertul coordonare formare profesionala a testelor de examinare in vederea absolvirii.
 • Stabilirea tematicii referatelor (proba practica a examenului de absolvire) si acordare asistenta in vederea realizarii acestora
 • Participare la examenul de absolvire
 • Aranjarea salii de curs, pregatirea documentelor de lucru (exercitii, suporturi de curs, ecusoane cursanti, liste prezenta, liste catering, preluarea unor documente de la cursanti, imprimare subiecte verificare etc)
 • Participare la întâlnirile de lucru specifice in cadrul proiectului;
 • Raportare constantă cu privire la evoluția/ problemele identificate pe parcursul sesiunilor de curs Expertului coordonare formare profesionala;
 • Pastrarea cu grija a documentelor specifice activității de formare profesională si predarea acestora Expertului coordonator formare profesionala
 • întocmirea fișei de pontaj și a raportului de activitate în conformitate cu prevederile AMPOCU

Job-ul este project-based – curs de 40 ore, 8 ore/zi

Numar sesiuni de formare: 6 sesiuni de formare, cu 2 formatori/sesiune

Cursurile vor avea loc localitati  din regiunile Centru, Sud-Vest Oltenia, Vest si Nord-Vest in perioada octombrie 2018 – aprilie 2019.

Se ofera salariu motivant, cazare, diurna si cheltuieli de transport din localitatea de resedinta in localitatea de desfasurare a cursului.

Termen limita: 15 septembrie 2018

Candidatii care intrunesc conditiile de mai sus vor transmite cv-ul in format europass  si documentele suport (documente studii, CIM, adeverinte, recomandari etc) la adresele de e-mail narcisa.prodan@autototal.ro si/sau  proiect@autototal.ro; in cazul in care fisierele sunt prea mari si nu se pot transmite pe e-mail, acestea se vor transmite prin intermediul wetransfer.com .

Posturile se vor ocupa pe masura ce se vor primi candidaturi eligibile

S.C AUTOTOTAL S.R.L, cu sediul in Bucuresti,  e-mail: proiect@autototal.ro anunta selectia de FORMATORI COMPETENTE DIGITALE in vederea sustinerii de sesiuni de formare profesionala in cadrul a 2 proiecte finantate din FSE prin POCU, obiectiv specific 3.8 – Romania profesionala – Resurse Umane Competitive, dupa cum urmeaza:

Candidatul ideal / Cerinţe pentru ocuparea postului

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență;
 • Certificat formator – curs autorizat de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari
 • Certificat competente digitale/alte studii in domeniu/experienta si conostinte utilizare calculator
 • Experiență specifica demonstrabila cu documente suport (CIM, Adeverinte etc) în domeniul vizat si/sau ca formator – minimum 5 ani;
 • experienta in derularea de sesiuni de formare profesionala a adultilor in cadrul unor proiecte finantate din fonduri europene reprezinta un avantaj
 • corectitudine, receptivitate, orientare către nou, flexibilitate şi creativitate;
 • atitudine pozitivă şi abilităţi de a se mobiliza şi de a-i mobiliza pe alţii
 • foarte bune abilitati de comunicare scrisa si orala
 • cunostinte solide ale cadrului legal privind organizarea formarii profesionala a adultilor
 • operare PC: Word, Excel, Power Point, internet.

Descrierea job-ului / Responsabilitati:

 • Livrarea sesiunilor de formare de competente digitale – activitate teoretica si practica
 • Elaborare exercitii/teste pentru evaluarea pe parcurs
 • Realizarea evaluarii pe parcurs a cursantilor.
 • Completare condică de curs;
 • Verificare si contrasemnare liste de prezenta si liste de masa (catering)
 • Stabilirea, impreuna cu Expertul coordonare formare profesionala a testelor de examinare in vederea absolvirii.
 • Aranjarea salii de curs, a laptop-urilor cursantilor, pregatirea documentelor de lucru (exercitii, suporturi de curs, ecusoane cursanti, liste prezenta, liste catering, preluarea unor documente de la cursanti, imprimare subiecte verificare etc)
 • Participare la examenul de absolvire
 • Participare la întâlnirile de lucru specifice in cadrul proiectului;
 • Raportare constantă cu privire la evoluția/ problemele identificate pe parcursul sesiunilor de curs Expertului coordonare formare profesionala;
 • Pastrarea cu grija a documentelor specifice activității de formare profesională si predarea acestora Expertului coordonator formare profesionala
 • întocmirea fișei de pontaj și a raportului de activitate în conformitate cu prevederile AMPOCU

Job-ul este project-based – curs de 40 ore, 8 ore/zi

Numar sesiuni de formare: 12 sesiuni de formare, cu 2 formatori/sesiune

Cursurile vor avea loc localitati  din regiunile Centru, Sud-Vest Oltenia, Vest si Nord-Vest in perioada octombrie 2018 – aprilie 2019.

Se ofera salariu motivant, cazare, diurna si cheltuieli de transport din localitatea de resedinta in localitatea de desfasurare a cursului.

Termen limita: 15 septembrie 2018

Candidatii care intrunesc conditiile de mai sus vor transmite cv-ul in format europass  si documentele suport (documente studii, CIM, adeverinte, recomandari etc) la adresele de e-mail narcisa.prodan@autototal.ro si/sau  proiect@autototal.ro; in cazul in care fisierele sunt prea mari si nu se pot transmite pe e-mail, acestea se vor transmite prin intermediul wetransfer.com .

Posturile se vor ocupa pe masura ce se vor primi candidaturi eligibile