Dezvoltarea sustenabilă a companiilor active în domeniul auto din regiunile Centru și Sud-Vest Oltenia prin creșterea calității forței de muncă – generată de dezvoltarea competențelor profesionale ale antreprenorilor, managerilor și angajaților cu responsabilități de management și prin implementarea de sisteme inovatoare de gestiune a afacerii, pentru a face față provocărilor celui mai dinamic domeniu economic – domeniul auto.

  • Obiectiv specific nr. 1: Creșterea nivelului informare și conștientizare a minimum 660 de antreprenori, manageri și a angajați cu responsabilități în managementul resurselor umane din domeniul auto cu privire la importanța formării profesionale continue, în vederea dezvoltării afacerii și a creșterii competitivității întreprinderilor, într-o perioadă de 10 luni.

  • Obiectiv specific nr. 2: Creșterea nivelului de competențe antreprenoriale și manageriale pentru un număr de minimum 502 antreprenori, manageri și angajați cu responsabilități în managementul resurselor umane care activează în întreprinderi din domeniul auto și conexe din Regiunile: Centru și Sud-Vest Oltenia într-o perioadă de 12 luni.

  • Obiectiv specific nr. 3: Creșterea performanței pe piață a minimum 200 de întreprinderi din domeniul auto din cele două regiuni de implementare ale țării și susținerea unui număr de minimum 200 de antreprenori și manageri în scopul elaborării strategiilor de dezvoltare a întreprinderilor pentru a fi pregătite să facă față schimbărilor rapide din domeniul auto în raport cu evoluția tehnologică și cu dinamica pieței.

Rezultate asumate în cadrul proiectului:

  • 53 sesiuni de formare în domenii relevante pentru manageri;
  • 502 membrii grup țintă formați;
  • 660 persoane informate/conștientizate;
  • 200 IMM-uri sprijinite/200 manageri beneficiari ai activității de coaching.