Proiectul Academia Managerilor Auto din Regiunile Centru și Sud-Vest Oltenia este deschis oricărui manager/antreprenor/angajat cu atribuții de în managementul strategic al companiei, care activează în domeniul auto, fără discriminare.

Condiții de eligibilitate:

  • Angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial), care asigură managementul strategic și care ocupă poziții de management (manager general, director general, manager executiv, director executiv, director adjunct, director de departament, manager de proiect, manager de linie, etc);

  • Angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial), din departamentele de resurse umane;

  • Antreprenori care își gestionează propriile afaceri.

Documente necesare în vederea înregistrării în grupul țintă al proiectului:

  • Carte de identitate (sunt excluși managerii care au domiciliul în Regiunea Bucuresti/Ilfov);
  • Adeverință de la angajator – format tip (expertul de informare din județul dvs. vă poate pune la dispoziție documentul tipizat);
  • Documente care să dovedească calitatea de administrator/asociat/antreprenor;
  • Certificat constatator de la Registrul Comerțului a firmei pe care o reprezentați;
  • Formular de înregistrare (Anexa 8);
  • Declarație prin care vă dați acordul pentru utilizarea datelor cu caracter personal
  • Declarație prin care vă asumați faptul că nu sunteți înregistrat în alt proiect similar și că nu ați beneficiat de aceleași cursuri de formare subvenționate în cadrul altui proiect POCU.