Inteligenta e nativa. Meseria se invata

ACHIZITII PUBLICE MISIUNE & OBIECTIVE FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRESA CONTACT

 

 

Fondul Social European (FSE) este instrumentul principal prin care Uniunea Europeană finanţează obiectivele strategice ale politicii de ocupare. De 50 de ani, Fondul Social European a investit în programe dedicate creşterii gradului de ocupare în statele membre Uniunea Europeană.
Pentru perioada de programare 2007- 2013, scopul intervenţiilor Fondul Social European este de a susţine statele membre să anticipeze şi să administreze eficient schimbările economice şi sociale. Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1081/2006 privind Fondul Social European propune domeniile şi principiile prin care se poate realiza dezvoltarea resurselor umane în perioada următoare.
Fondul Social European finanţează următoarele priorităţi:

  • Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor;
  • Creşterea accesului şi a participării pe piaţa muncii;
  • Promovarea incluziunii sociale prin lupta împotriva discriminării şi facilitarea accesului pe piaţa muncii pentru persoanele dezavantajate.

Statele membre şi regiunile Uniunii Europene au acces la finanţare din Fondul Social European în cadrul unei perioade de programare de şapte ani. Actualul exerciţiu de programare se desfăşoară pe perioada 2007-2013. Pentru a beneficia de asistenţa Fondul Social European, statele membre elaborează programe operaţionale prin care se stabilesc priorităţile de finanţare
În regiunile mai puţin dezvoltate care se înscriu sub obiectivul convergenţă, Fondul Social European susţine:

  • Investiţiile în capital uman, în special prin îmbunătăţirea sistemelor de educaţie şi formare;

Acţiuni având drept scop dezvoltarea capacităţii instituţionale şi a eficienţei administraţiilor publice, la nivel naţional, regional sau local.